Alle sangglade mennesker er velkomne i NÆSTVED-KORET

Kendskab til noder er ingen forudsætning. Alle sangere får adgang til dirigentens Dropbox, hvor man kan lytte til lydfiler, som dirigenten har indspillet.

NÆSTVED-KORET er en forening bestående af medlemmer, der har et godt fællesskab, som rækker ud over øveaftenerne. Koncerter, selskabelige sammenkomster, deltagelse i korstævner m.m.

Der indbetales et årligt kontingent på ca. kr. 1.600,-.  Du har mulighed for at betale kontingentet i 9 månedlige rater. Du skal være indstillet på at anskaffe uniformer, dog på et meget rimeligt prisniveau. NÆSTVED-KORET er associeret med AOF.

Prøv os

Hvis du har lyst til at prøve at være sanger i NÆSTVED-KORET, tilbyder vi et prøvemedlemskab, som er gratis for dig de første fire øveaftener i træk.

Stadig interesseret?

Er du stadig interesseret efter at have læst disse punkter, kan du kontakte vores formand Lisbeth Asmund, telefon 22 64 91 07,  e-mail: naestvedkoret@stofanet.dk.  Så aftaler vi, at du kommer til en af vores øveaftener og senere til en stemmeprøve, så dirigenten kan høre, om du skal synge sopran, alt, tenor eller bas.

VELKOMMEN I NÆSTVED-KORET!


Lyt til Næsted-Koret optaget på en øveaften