Velkommen til Næstved-Korets hjemmeside

Næstved-Koret er et blandet kor med ca. 40 aktive sangere. Vores motto er "tradition og fornyelse", da vi har traditioner, der går over 100 år tilbage til korets stiftelse i 1896, men vi er altid fremme i skoene, når der viser sig muligheder for at afprøve nye tiltag.
Næstved-Koret øver hver torsdag aften fra kl. 18.30 til 21.15 i øvelokalet, Kasernevej 17, Næstved (den tidligere Gardehusarkaserne).
Vores repertoire er alsidigt sammensat af verdslige, kirkelige og underholdende satser både på dansk og fremmede sprog.
Vi afholder ca. 5 koncerter årligt og ca. 4 selskabelige sammenkomster, hvortil kommer evt. deltagelse i sangerkammeraters mærkedage.
Koret har i mange år besøgt og modtaget besøg af kor fra andre lande, med hvad dertil hører af indkvartering, underholdning og musikalsk aktivitet, og vi gør stadig, hvad vi kan for at arrangere rejser eller weekends i både ind- og udland ca. en gang hvert 2. år.
KONTAKT & TONE er navnet på Næstved-Korets medlemsblad. Bladet udkommer 3 gange hver sæson og redigeres af:
Redaktør Lisbeth Asmund
Fra januar 2017 dirigeres Næstved-Koret af organist Gulli Odsbøl.
Sådan bestiller du Næstved-Koret til dit arrangement:
Ring eller mail i så god tid som overhovedet muligt og fortæl om dit ønske til formanden:
Lisbeth Asmund, tlf. 22 64 91 07 eller e-mail: naestvedkoret@stofanet.dk

Prisen for et arrangement ligger normalt mellem kr. 2.000,- og 5.000,- afhængig af arrangementets art.
I særlige tilfælde optræder vi uden honorar.