Bestyrelsen

Bestyrelsen består af 5 personer, der er valgt blandt korets aktive sangere.
Næste bestyrelsesmøde afholdes den 12. august 2021