Bestyrelsen


NÆSTVED-KORET ledes af en bestyrelse, der vælges af generalforsamlingen blandt korets aktive sangere.

Næste ordinære bestyrelsesmøde afholdes den 28. juni 2018
Bestyrelsen består i dag af:

Udklip bestyrelsenPNG